Kontakt

Agroslužba — Vil­iam Mudrák
Dodávka a mon­táž kot­lov na bio­masu, kom­pos­to­vacích reak­torov, chla­diacich zari­adení a tech­nológií pre živočíšnu výrobu

Štúrova 94
949 01 Nitra

IČO: 34 314 342

Mobil: 0911 22 99 57
Tel./Fax: 037 74 14 306

Web: www.agrosluzba.sk


Zväčšiť mapu